Z radością zanieśmy prośby przed tron naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który posyła nas, żebyśmy byli świadkami miłości, dbając o innych i żyjąc Ewangelią.

  1. Panie, prosimy Cię za Kościół Święty, aby głosił niestrudzenie Dobrą Nowinę każdej osobie.

  2. Panie, prosimy Cię za misjonarzy, aby nie brakowało im sił w pokornej służbie drugiemu człowiekowi.

  3. Panie, prosimy Cię za kraje, w których toczą się wojny i zamieszki, aby między ludźmi zagościły pokój i jedność.

  4. Panie, prosimy Cię za osoby zagubione na swojej drodze życia, aby odnalazły ścieżkę do Ciebie.

  5. Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby w Twojej niekończącej się radości mogli oddawać Ci chwałę.

  6. Panie, prosimy Cię za nas samych, o napełnienie nas potrzebnymi łaskami, abyśmy mogli przygotować się na Twoje przyjście.

Panie, który jesteś źródłem i dawcą radości oraz wszelkich darów, przyjmij, prosimy, nasze szczere błagania i naucz nas pełnić Twoją wolę, który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen