Pełni radości i wdzięczności zanośmy do Boga nasze prośby.

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wytrwale Dobrą Nowinę.

  2. Módlmy się za kapłanów, aby pełni wiary przygotowywali ludzi do przyjmowania Sakramentów.

  3. Módlmy się za kraje ogarnięte konfliktami, aby zapanował w nich pokój.

  4. Módlmy się za potrzebujących, aby na swojej drodze spotkali osoby niosące pomoc.

  5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili zaszczytu przebywania w chwale Nieba.

  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli gotowi przeżywać powtórne narodziny Zbawiciela.

Boże, Twoja Łaska rozlewa się na całe stworzenie, prosimy wysłuchaj naszych próśb i udziel Swego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.