Jezus jest jedynym Zbawicielem, przyszedł do nas, by opromienić ciemności naszego życia, zanieśmy więc do Boga modlitwy, aby nasza radość ogarnęła wszystkich ludzi.

  1. Polecamy Kościół święty, aby nieustannie, zwłaszcza w sakramentach, mógł uobecniać przyjście Jezusa – Boga do człowieka.

  2. Polecamy ludzi każdej kultury i rasy, aby Boże narodzenie przyniosło pokój na ziemi nie tylko na okres Świąt, ale na każdy czas.

  3. Polecamy ludzi bezdomnych i biednych, aby znaleźli bliźnich, którzy otworzą dla nich serca i swoje domy.

  4. Polecamy wszystkich zmarłych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne życie w Niebie.

  5. Polecamy nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy cieszyli się miłością i pokojem, które przyniósł Chrystus.

Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jako człowiek narodził się w Betlejem, wysłuchaj naszych próśb, jeśli są zgodne z Twoją wolą i spraw, by dzisiaj Twój Syn rodził się w sercu każdego człowieka i rozjaśniał w nim wszelkie mroki. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.