Przed Liturgią Słowa:
Aby towarzyszyła nam łaska, powinniśmy stale poszukiwać Bożej drogi. Najlepszą przewodniczką po tej drodze jest Maryja, która wybrała poddanie się woli Ojca, przez co świat otrzymał Zbawiciela.
Za przykładem Bożej Rodzicielki wsłuchajmy się w to, co mówi do nas Pan, abyśmy tak jak Ona potrafili być gotowi na rozważanie Jego słów i życie nimi
w codzienności.

Przed błogosławieństwem:
Dziś, gdy rozpoczyna się nowy rok, pragniemy przeżyć jak najlepiej każdą nadchodzącą chwilę. Świadomi naszej ludzkiej słabości, otwórzmy serca przed Bogiem, który chce być z nami podczas wszystkich dni, wyzwań, trudności i radości, które nas czekają. Przyjmijmy z nadzieją błogosławieństwo od Ojca zawsze pragnącego dobra swoich dzieci.