Do Boga, który objawił się dziś w ludzkim ciele, zanieśmy nasze ufne modlitwy.


1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby poprzez swoje świadectwo ukazywali Ciebie całemu stworzeniu.

2. Módlmy się za sprawujących władze państwowe, aby pomimo swoich posad potrafili uniżyć się wobec obywateli, a przede wszystkim przed Tobą.

3. Módlmy się za wyznawców innych religii, aby na nowo odkryli prawdę Twojej miłości względem człowieka i się nawrócili.

4. Módlmy się za ubogich i bezdomnych, aby spotkali na swojej drodze ludzi ofiarujących im pomoc i doświadczyli Twojej obecności.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli przebywać wraz z Tobą w niebie.

6. Módlmy się za wszystkich obecnych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy poprzez nasze czyny wobec drugiego człowieka oddawali pokłony Tobie w nim zamieszkałym.


Boże, który objawiłeś swojego Jednorodzonego Syna, racz wysłuchać naszych modlitw i spraw, abyśmy raz poznawszy Ciebie już zawsze trwali w Twojej obecności i wierności nauce Zbawiciela. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.