Przed Eucharystią:
Sakrament chrztu świętego czyni nas członkami Kościoła, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa. Gromadząc się na Eucharystii stajemy się doskonałą wspólnotą umiłowanych dzieci Ojca.
Obchodzone dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego jest ostatnim dniem okresu Bożego Narodzenia. Od jutra będziemy już przeżywać czas okresu zwykłego, rozważając wydarzenia następujące po wcieleniu Odwiecznego Słowa. 
Podczas tej Mszy Świętej prośmy Pana, aby obdarzał nas łaskami potrzebnymi na każdy dzień. Niech świadomość dziecięctwa Bożego, ofiarowanego nam bezinteresownie przez Ojca, pozwoli z radością przeżywać tę Najświętszą Eucharystię.


Przed błogosławieństwem:
Posileni Słowem i Ciałem naszego Zbawcy, radośnie głośmy Jego przyjście i jako dzieci naszego Ojca, miłujmy każdego człowieka, którego spotkamy na drodze życia. Niech przyjęte błogosławieństwo pozwoli nam świadczyć z radością godną chrześcijan, że Bóg narodzony pośród ludzi, jest z nami zawsze i nieustannie wspiera w budowaniu na ziemi Jego królestwa.