Bóg wzywa każdego z nas do Siebie; zgromadzeni przed ołtarzem, powierzmy Bogu na modlitwie wszystkie troski, problemy i błagania.


1. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Prosimy Cię za Kościół Święty, aby zjednoczony na wspólnej modlitwie, przybliżał się do Ciebie.

2. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa.
Prosimy Cię za misjonarzy, aby dzięki autentyczności swojego świadectwa przyprowadzali do Ciebie zagubionych braci.

3. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Prosimy Cię za przywódców państw, aby wykorzystywali swoją pozycję do budowania jedności i dobrobytu.

4. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca.
Prosimy Cię za nauczycieli, aby dostrzegali potencjał i talenty swoich uczniów oraz wspierali ich rozwój.

5. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Prosimy Cię za nas, abyśmy tak jak Samuel zawsze byli gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.


Boże, Ty dla każdego z nas przygotowałeś rolę w Swoim planie zbawienia; umacniaj naszą wiarę i racz wysłuchać modlitwy i błagania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.