Do procesji z darami:
Do przeżycia potrzebujemy powietrza, wody i pokarmu. Natomiast do pełni życia w jedności z Bogiem niezbędne jest przyjmowanie komunii świętej. Dlatego przynosimy do ołtarza chleb i wino, które zostaną przemienione w Ciało i Krew naszego Pana. Pozwólmy, by Duch Święty działał wśród nas i tworzył prawdziwą wspólnotę uczniów Chrystusa.


Przed znakiem pokoju:
Każdy z nas jest częścią Kościoła. Kłótnie, nieporozumienia i zatargi nie dotyczą tylko jednostki, ale osłabiają całą wspólnotę. Przebaczmy w sercu tym, którzy nas skrzywdzili, abyśmy podając dłonie przekazali sobie radość i pokój w Chrystusie.