Pełni ufności w Bożą miłość, zanośmy do Pana wspólne prośby.


1. Za Kościół Święty, aby wytrwale głosił światu prawdę Ewangelii.

2. Za duchownych, aby pamiętali o własnym rozwoju i wzrastaniu w wierze.

3. Za rządzących państwami, aby odnaleźli w sobie pokorę, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby innych.

4. Za ludzi poszukujących życiowej drogi, aby właściwie odczytywali napotykane znaki i odkryli swoje powołanie.

5. Za zmarłych, aby dostąpili łaski przebywania w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy kroczyli drogą nawrócenia.


Panie, prosimy, wysłuchaj w Swoim Miłosierdziu zanoszonych do Ciebie błagań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.