Przed Liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa wzywa nas do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Podkreśla jak ważne jest poszukiwanie ścieżek Pana w życiu. Jest On naszą Nadzieją
i Prawdą, wskazuje drogę i prowadzi w każdej chwili, dobrej i złej. Dlatego pragniemy z uwagą wsłuchiwać się w Jego Słowa.


Do procesji z darami:
Pełni wiary i nadziei przynosimy do ołtarza dary chleba i wina, które za sprawą Ducha Świętego przemienią się w nasz duchowy pokarm. Niech dodaje nam on sił, abyśmy w codzienności odnajdywali Boże drogowskazy i kroczyli Jego ścieżkami.