Przedstawmy nasze modlitwy Jezusowi Chrystusowi, który dba zbawienie nas i całego świata.


1. Módlmy się za Kościół Powszechny, aby niósł Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi na świecie.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby gościły w niej wzajemne zrozumienie, prawda oraz jedność.

3. Módlmy się za życie poczęte, aby każda matka przyjęła je z czułością, miłością i broniła ponad wszystko.

4. Módlmy się za osoby wątpiące, aby zostały obdarzone łaską wiary i wierności Bożej nauce.

5. Módlmy się za zmarłych., aby wśród chórów anielskich mogli wyśpiewać Bożą chwałę.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy troszczyli się o naszą Parafię, czerpiąc wzór ze Świętego Pawła.


Panie, który powołujesz każdego z nas do odważnego głoszenia Twojej nauki w naszych domach i wśród bliskich, przyjmij, prosimy, nasze pokorne prośby, które wypływają z troski o drugiego człowieka. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen