Przed Eucharystią:
Gromadzimy się dziś, w Święto Nawrócenia świętego Pawła, apostoła, który daje nam piękny wzór do naśladowania. Nie liczyły się dla niego dobra doczesne, jego własne życie, czy też aprobata świata. Najważniejsza była miłość Chrystusa – ona uczyniła go najszczęśliwszym i nic tego nie mogło zmienić. Nie martwiły go zniewagi czy niebezpieczeństwa, cieszył się z nich, bo dzięki nim mógł się doskonalić i stawać się silniejszym.
Tak jak święty Paweł, z radością otwórzmy nasze serca na przeżywanie najświętszej liturgii.

Przed błogosławieństwem:
Święty Paweł był Apostołem Narodów, gdyż głosił Ewangelię w najdalszych krainach ówczesnego świata. Biorąc z niego przykład, wracajmy do naszych rodzin, aby nieść Dobrą Nowinę naszym najbliższym.