Do Pana, który ma moc uzdrowić nasze serca, zanieśmy ufne prośby.


1. Polecamy Tobie Kościół Święty, aby napełniony Twoim Duchem głosił radość Ewangelii pośród codziennych obowiązków i prac.

2. Polecamy Tobie kleryków, szczególnie z naszej diecezji, aby odkrywając swoje powołanie stawali się narzędziami w Twoich rękach.

3. Polecamy Tobie osoby sprawujące ważne urzędy w naszym kraju, aby działania, których się podejmą były zgodne z Twoją wolą.

4. Polecamy Tobie wszystkich uzależnionych, aby wygrali walkę z wyniszczającym nałogiem.

5. Polecamy Tobie studentów, aby nadchodzący czas egzaminów mogli przeżyć ze spokojem w sercu, umocnieni darami Ducha Świętego.

6. Polecamy Tobie nas samych, abyśmy na drodze naszego życia urzeczywistniali głoszoną przez Ciebie naukę.


Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty dobrze znasz nasze trudności i smutki, wejrzyj w naszą codzienność i przemień ją w Twoją radość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.