Do Boga, który nie zostawia nas samych w ciemnościach, lecz jest przy nas w każdej trudności i słabości, zanieśmy ufne wołania.

1. Za członków Kościoła Świętego, aby nie zatrzymywali wiary dla siebie i realizowali swoje powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.

2. Za posłanych na misje, aby z odwagą podejmowali dzieło ewangelizacji i z ufnością stawiali czoła problemom życia na obczyźnie.

3. Za trwających w grzechach ciężkich, aby dostrzegli mrok, w którym żyją i zapragnęli Bożego miłosierdzia.

4. Za chorych i cierpiących, którzy pozbawieni są opieki rodziny i bliskich, aby doświadczyli pocieszenia i pomocy od ludzi dobrego serca.

5. Za żyjących w nędzy i bezdomnych, aby nie utracili zaufania w Bożą opiekę i w niej szukali nadziei i siły do odmiany swojego losu.

6. Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii otwierali się na płynące z niej uzdrowienie i nowe życie.


Boże Wszechmogący, Ty uzdrawiasz chorych, przywracasz wzrok niewidomym i podnosisz upadłych na duchu. Wysłuchaj błagań Twojego ludu i pokrzep nas swoją mocą, byśmy mogli mieć udział w dziele Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen