Przed Bogiem, który jest zdjęty litością nad naszym cierpieniem, wołajmy w potrzebach.


1. Boże Ojcze, wspieraj członków Kościoła Świętego, aby ci, którzy są prześladowani nie ustali w wierze.

2. Boże Ojcze, wspieraj kapłanów, aby byli dla ludzi przykładem życia powierzonego Tobie.

3. Boże Ojcze, wspieraj sprawujących władzę, aby wytrwale dążyli do zaprzestania wojen i wprowadzenia pokoju na  świecie.

4. Boże Ojcze, wspieraj ludzi chorych i opuszczonych, aby mieli siły przejść przez trud zmagania z chorobą, a jeśli taka jest Twoja wola, żeby dostąpili uzdrowienia.

5. Boże Ojcze, wspieraj rodziców, którzy przeżywają dramat choroby swoich dzieci, aby w miłości spajającej ich rodziny odnajdywali źródło oparcia.

6. Boże Ojcze, wspieraj nas w codziennym życiu, abyśmy mogli każdą czynność wykonywać na Twoją większą chwałę.


Boże, który jesteś Miłosierdziem, ulituj się nad tymi, którzy proszę o łaski i jeśli są one zgodne z Twoją wolą, obdarz nas nimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.