Miłosiernemu Bogu, który zna doskonale nasze potrzeby i pragnienia serc, przedstawmy pokorne prośby.

1. Obdarz łaską prawdziwej pokuty wszystkich wiernych, aby czas Wielkiego Postu stał się możliwością powrotu do Ciebie.

2. Obdarz łaską przepowiadania słowa kapłanów, aby głosili rekolekcje z mocą. 

3. Obdarz łaską mądrości rządzących, aby umieli znaleźć pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów i napięć.

4. Obdarz łaską cierpliwości chorych, aby umieli swój krzyż nieść w łączności z Tobą.

5. Obdarz łaską przebywania w królestwie niebieskim naszych bliskich zmarłych.

6. Obdarz łaską prawdziwej wiary zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, abyśmy każdego dnia szli za Tobą.


Miłosierny Boże, Ty wiesz, że potrzebujemy Twojej łaski, aby dążyć do Ciebie i codziennie nawracać swoje serca. Prosimy wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.