Chrystusowi, który pragnie jedynie naszego szczęścia poprzez pełne z Nim zjednoczenie, przedstawmy prośby, z którymi do Niego przybyliśmy.


1. Módlmy się, aby Kościół Święty zawsze był posłuszny Twojej nauce.

2. Módlmy się, aby kapłani, szczególnie głoszący rekolekcje wielkopostne, byli dla wiernych przewodnikami na drodze nieustannego nawracania się.

3. Módlmy się, aby rządzący dążyli do zapewnienia światowego pokoju.

4. Módlmy się, aby ludzie trwający w grzechu jak najszybciej odnaleźli drogę do Ciebie.

5. Módlmy się, aby zmarli na wieki radowali się w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się, abyśmy troszczyli się o wspólne dobro wszystkich ludzi.


Panie, dzięki Tobie dostąpiliśmy zbawienia, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali Twoją miłość. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.