Zgromadzeni w świątyni, obchodząc uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi, módlmy się do Boga, zanosząc nasze prośby.


1. Polecamy Ci, Panie Twój Kościół, szczególnie misjonarzy, aby z wytrwałością i miłością w sercach rozgłaszali o Twojej łasce.

2. Polecamy Ci, Panie rządzących państwami, aby prawdę i sprawiedliwość stawiali przed własnymi zyskami.

3. Polecamy Ci, Panie wszystkich mężczyzn, aby biorąc przykład ze św. Józefa pielęgnowali w sobie odpowiedzialność i posłuszeństwo Tobie.

4. Polecamy Ci, Panie pracodawców i pracowników, aby rzetelnie i z oddaniem wypełniali powierzone im obowiązki.

5. Polecamy Ci, Panie zmarłych, aby odnaleźli wieczne szczęście przebywając w Twoim Królestwie.

6. Polecamy Ci, Panie nas samych, abyśmy z pokorą podążali drogami, które dla nas przygotowałeś.


Boże, Ty troszczysz się o Swój Kościół, a w świętych dajesz nam wzór wiary i oddania Tobie. Prosimy, wysłuchaj nasze prośby oraz umacniaj miłość względem Ciebie i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.