Jezusowi Chrystusowi, przybyłemu do Jerozolimy pokornemu słudze wywyższonemu przez Ojca, zanieśmy nasze prośby.
 

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
 
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby naśladował Ciebie służąc ludziom z bezinteresowną miłością.

2. Módlmy się za kapłanów, aby żyjąc zgodnie ze Słowem i przykazaniami, byli oddanymi pasterzami Twojego ludu.

3. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby stali na straży prawdy i sprawiedliwości.

4. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby odkrywały Ciebie w swoim życiu i pozostały wierne nauce Kościoła.

5. Módlmy się za cierpiących w chorobach, aby zaufali Tobie i przyjęli plan, który dla nich przygotowałeś.

6. Módlmy się za nas samych, aby czas Wielkiego Tygodnia uświadomił nam ogromną miłość, jaką zostaliśmy obdarowani i nauczył dzielić się nią z braćmi.
 

Jezu Chryste, wydarzenia z Twojego życia zmieniły bieg historii, a Twa najświętsza męka dała nam zbawienie. Prosimy, wysłuchaj modlitwy Twojego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.