Przed Eucharystią:
Dziś przeżywamy szóstą niedzielę Wielkiego Postu, a tym samym pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia, dni refleksji i skupienia nad męką Chrystusa oraz jej zbawczymi owocami dla nas. Krzyż, na którym Zbawiciel oddał życie, nam otwiera drogę do Nieba. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu podczas przeżywania ostatnich wydarzeń z ziemskiego życia Jezusa, a uświadamiając sobie Jego ofiarę, w sercu oddajmy pokłon prawdziwemu Królowi i Mesjaszowi.
 
 
Przed błogosławieństwem:
Boże Błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, niech prowadzi nas i umacnia w Wielkim Tygodniu. Kontemplując mękę Chrystusa, przygotujmy serca na przeżywanie największej tajemnicy chrześcijaństwa – Świąt Paschalnych. Podążając Jego przykładem, z odwagą bierzmy każdego dnia na ramiona własny krzyż, by w ten sposób odpowiedzieć na miłość, darmo nam ofiarowaną.