Jezus, nasz Nauczyciel i Pasterz powstając z martwych pokonał śmierć i otworzył bramy do Nieba. Z pokorą i ufnością w Jego nieskończoną miłość, błagajmy.


1. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby z odwagą świadczyli o przynależności do Ciebie.

2. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby moc Ducha Świętego pomagała im w prowadzeniu wiernych do spotkania z Tobą.

3. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię za ludzi, którym została powierzona władza nad państwami, aby podejmowane przez nich decyzje prowadziły do pokoju na całym świecie.

4. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię za osoby, które w czasie Wielkiego Postu nawróciły się i na nowo uwierzyły, aby nawet w trudnych momentach swojego życia pozostały wierne Tobie.

5. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy cię za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli wspólnie z zastępami aniołów i świętych cieszyć się Twoim triumfem.

6. Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię za naszą wspólnotę parafialną, aby przez Twoje zmartwychwstanie dawała prawdziwe świadectwo chrześcijańskiej radości.


Panie, który z miłości zgodziłeś się na mękę, aby wybawić nas od wiecznej śmierci, prosimy, wejrzyj na nasze prośby i zgodnie ze Swoją wolą udziel nam potrzebnych łask. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen