Do naszego Pana, który z miłości do nas pokonał śmierć i grzech zanośmy pokorne prośby.

1. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów. Niech swoim życiem wskazują ludziom drogę do Ciebie.

2. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci wszystkie narody świata. Niech Twoje światło prowadzi do zaprzestania konfliktów i wprowadzenia pokoju.

3. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci nowo ochrzczonych. Niech z dumą przyjmują łaski płynące z tego sakramentu.

4. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci wszystkich cierpiących. Niech wieść o Twoim zwycięstwie nad grzechem i śmiercią daje im nadzieję i wytchnienie.

5. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci zmarłych. Niech razem z Tobą radują się w Królestwie Niebieskim.

6. Zmartwychwstały Jezu, polecamy Ci nas wszystkich, stojących wokół ołtarza. Niech nasze serca codziennie przepełniają miłość i radość.

Chryste, który po swoim Zmartwychwstaniu ukazałeś się niewiastom, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, byśmy byli Twoimi świadkami na całym świecie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.