Komentarz przed przygotowaniem darów:

Chrystus zmartwychwstając, dał nam Siebie, aby uwolnić nas z niewoli grzechu. Pełni wdzięczności za okazaną łaskę zanosimy do ołtarza chleb, wino i wodę. Staną się one za chwilę Ciałem i Krwią Tego, który ofiarował nam swoją miłość. Oddajmy również Panu siebie i wszystko to, co znajduje się głęboko w naszych sercach.