Zanośmy nasze ufne modlitwy do miłosiernego Boga, który skruszył więzy śmierci i napełnia swój Kościół radością.

1. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli.
Boże, prosimy Cię za Twoje dzieci na całym świecie. Niech Kościół Święty zjednoczy ochrzczonych w imię Chrystusa.

2. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone.
Boże, prosimy Cię za spowiedników. Niech przez sakrament pokuty i pojednania objawiają wiernym Twe miłosierne Oblicze.

3. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat.
Boże, prosimy Cię za sprawujących władzę państwową. Niech nie ulegają pokusom własnego zysku, ale służą dobru swojej ojczyzny.

4. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Boże, prosimy Cię za organizacje wspierające najuboższych. Niech z nieustającą gorliwością wypełniają dzieła miłosierdzia.

5. Abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Boże, prosimy Cię za tych, którzy wyprzedzili nas w pielgrzymowaniu do Twego Królestwa. Niech cieszą się wiecznością w Niebieskiej Ojczyźnie.

6. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
Boże, prosimy Cię za naszą wspólnotę parafialną. Niech zawsze z radością oczekuje spotkania z Tobą w Eucharystii.

Wejrzyj, Ojcze, na nasze ufne prośby i racz wysłuchać ich w Swym niepojętym miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.