Przed Eucharystią:
W 2000 roku papież Jan Paweł II, zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa objawionym św. Faustynie Kowalskiej, ustanowił II niedzielę okresu wielkanocnego Świętem Bożego Miłosierdzia.
Każdy, kto dziś w stanie łaski uświęcającej przyjmie Komunię świętą, pomodli się w intencjach Ojca Świętego oraz z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do grzechu weźmie udział w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia, może otrzymać odpust zupełny.
Wzbudźmy w sobie intencję, z którą przyszliśmy na tę Mszę świętą i ze świąteczną radością włączmy się we wspólny śpiew.

Przed komunią:
Tomasz uwierzył w obecność żywego Pana, kiedy zobaczył i dotknął Jego ran. My również możemy ujrzeć prawdziwe Ciało i Krew Zbawiciela, jeśli będziemy patrzeć oczyma wiary. Za chwilę podejdziemy do Komunii Świętej, by prawdziwie spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem. Niech przyjęcie do serc tego Świętego Pokarmu będzie dla nas umocnieniem na życie wieczne.