Zgromadzeni na dzisiejszej Eucharystii, zanieśmy do Jezusa Chrystusa naszą modlitwę.


1. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za misjonarzy, aby umocnieni Twoją łaską przyprowadzali do Kościoła wszystkie narody.

2. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za przywódców państw, aby razem dążyli do zapewnienia pokoju na całej Ziemi.

3. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za przeciwników Kościoła, aby w zgromadzeniu wiernych dostrzegli wzajemną miłość i dobro.

4. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za rodziców, aby całym sercem angażowali się w wychowywanie dzieci do życia w wierze.

5. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za dusze w czyśćcu cierpiące, aby jak najprędzej mogły radować się przebywaniem w Królestwie Niebieskim.

6. Dobry Pasterzu, prosimy Cię za nas, abyśmy razem z Tobą powstali z grobu grzechu do życia w świętości.


Jezu Chryste, Ty wiesz czego potrzebuje każdy człowiek, racz wysłuchać naszych próśb i wypełnić je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.