Przed Liturgią Słowa:
Jezus musiał zmierzyć się z wieloma opiniami na Swój temat. Został zhańbiony i odrzucony, ale zmartwychwstał, zwalczając śmierć i grzech. Postawiony na równi z bandytami, stał się zbawicielem nas wszystkich. Dziś również spotyka się z wyzwiskami i obelgami, ale mimo to pragnie wszystkich przyprowadzić do Ojca. Chce, abyśmy zobaczyli kim jest naprawdę i kim jesteśmy my sami. Pozwólmy, by Słowo, które za chwilę usłyszymy, przemieniało nas i prowadziło do życia
w prawdzie.


Do procesji z darami:
Oczy bardzo często nas zwodzą. Sprawiają, że oceniamy wszystko bardzo powierzchownie. Jeśli jednak spojrzymy sercem pełnym wiary na chleb i wino przyniesione do ołtarza, to dostrzeżemy jak stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Prośmy o ten dar bezwarunkowej wiary, byśmy mogli ofiarować Panu także samych siebie.