Za wstawiennictwem Świętego Marka, który na kartach Ewangelii spisał prawdę o działalności Pana, zanieśmy ufne prośby.

1. Za Papieża Franciszka, aby słowo, które każdego dnia kieruje do wiernych, prowadziło ich do życia miłością.

2. Za osoby sprawujące ważne urzędy w naszym kraju, aby ich decyzje były podejmowane zgodnie z Bożym prawem.

3. Za wszystkich, którzy w swoim życiu zgubili Chrystusa, aby mogli spotkać ludzi, którzy na nowo nakierują ich na Jego Drogę.

4. Za wszystkich chorych, aby umieli przyjąć ból i smutek oraz nie tracili nadziei na uzdrowienie.

5. Za nas samych, abyśmy poprzez dźwiganie codziennego krzyża dawali świadectwo przynależności do Chrystusa.

Panie, wysłuchaj naszych próśb i wlej w serca łaskę pokoju i siły, abyśmy tak jak święty Marek mogli głosić prawdę o Tobie. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.