Przed Eucharystią:
Każdy z nas może stać się świadkiem działalności Chrystusa w swoim życiu. W I w. n. e. został nim Święty Marek, który dzięki otrzymanym łaskom i katechezom św. Piotra, starannie opisywał cuda dokonane przez Jezusa.
Wzywając wstawiennictwa patrona pisarzy, trwajmy na modlitwie, wierząc w obecność Zmartwychwstałego wśród nas. Prośmy o gotowość i otwartość, byśmy potrafili przyjmować Zbawiciela do swojego życia i głosić o cudach, których nieustannie jesteśmy świadkami.

 

Przed Liturgią Słowa:
Głoszenie nauki Chrystusa jest niezwykłą misją do której każdy z nas został powołany. Słowa posłania zapisane przez św. Marka Ewangelistę są wciąż aktualne
i wzywają, by orędzie radości i zbawienia zanosić wszystkim narodom. Nas samych Pan pragnie uczynić Swoimi uczniami, świadkami Jego cudów w codziennym życiu. Otwórzmy serca na Boże Słowo, ofiarowane nam podczas dzisiejszej Eucharystii. Niech Ono umacnia nas w wypełnianiu tego zadania.