Boże, Ty zesłałeś na ziemię Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i racz wysłuchać zanoszonych modlitw.


1. Módlmy się za Kościół Święty, aby działając wspólnie tworzył jedną winnicę, wydającą obfite plony.

2. Módlmy się za kapłanów, aby poprzez swoją posługę pielęgnowali wzrost pobożności wśród powierzonych im ludzi

3. Módlmy się za kraje pomiędzy którymi panuje niezgoda, aby potrafiły odnaleźć drogę porozumienia.

4. Módlmy się za tegorocznych maturzystów, aby w trakcie trwających egzaminów w pełni potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę.

5. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus zabrał ich do domu Ojca i obdarzył pełnią życia.

6. Módlmy się za nas, obecnych przy stole eucharystycznym, abyśmy trwając w Jezusie Chrystusie nieustannie pomnażali otrzymane talenty.


Boże, Ty w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu swą miłość i uczyniłeś nas uczestnikami swojej boskiej natury. Przyjmij modlitwy Twego Kościoła i spraw, aby uświęcał świat swoją wiarą, a każdy wierny stawał się częścią winnicy Twej chwały przez osobistą więź z Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.