Przed Eucharystią:
Życie z Bogiem i w Bogu, to ciągła akceptacja Jego działania w nas. Również tego, które jest dla człowieka trudem i wysiłkiem. Jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, to zgoda na czasem bolesne oczyszczanie, czy rezygnację z zapuszczania korzeni poza Nim samym, czyli tym, który jest prawdziwym Winnym Krzewem. Jedynie trwanie w Nim jednak wydanie dobrego owocu.
W chwili ciszy przygotujmy nasze serca, aby owoce płynące z Eucharystii były jak najlepsze, prowadzące do zmartwychwstania wraz z Chrystusem.


Przed błogosławieństwem:
Jezus Chrystus zapewnia dzisiaj, że kto trwa w Nim, ten przynosi owoc obfity. Bóg pragnie napełniać nas swoją łaską, dawać nam wzrost i ostatecznie doprowadzić do zjednoczenia ze sobą. Nie mogą Mu w tym przeszkodzić nasze słabości, upadki ani niepokoje, bo On jest większy od naszego serca. By zrealizować swoje obietnice względem nas, potrzebuje tylko jednego: naszej wierności, którą pragnie wzmacniać swoim błogosławieństwem.