Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski.

1. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za wszystkimi ochrzczonymi, aby w zgodzie budowali wspólnotę Kościoła.

2. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za biskupami, prezbiterami i diakonami, aby nigdy nie utracili radości z daru powołania.

3. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za rządzącymi naszym krajem, aby z mądrością kierowali Ojczyzną.

4. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za wszystkimi kobietami, aby z Ciebie czerpały wzór kochającej i oddanej Matki.

5. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za członkami wspólnot Żywego Różańca, aby przez modlitwę i zaangażowanie pogłębiali swoją wiarę.

6. Maryjo, Królowo Polski, wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili tak jak Ty zawierzyć nasze życie Bogu.

Boże, wierzymy, że tylko w Tobie wszystko ma istnienie, dlatego prosimy, abyś wysłuchał naszych modlitw. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.