Przed rozesłaniem:
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, którą dzisiaj przeżywamy, jeszcze lepiej wprowadza nas w miesiąc, kiedy w sposób szczególny pragniemy powierzać się opiece najlepszej Matki. Wraz z psalmistą nazwaliśmy Ją wielką chlubą naszego narodu, a w codziennych nabożeństwach majowych oraz prywatnej modlitwie chcemy dziękować za jej orędownictwo. Niech błogosławieństwo kończące tę Eucharystię uczy nas jak z wielką ufnością odpowiadać „tak” na Boże wezwanie.