Chrystus nazwał uczniów swoimi przyjaciółmi. Ośmieleni Jego miłością, zanośmy wspólne błagania.

1. Za papieża Franciszka oraz wszystkich biskupów, by prowadzili powierzony im Kościół do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

2. Za tych, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, by Pan umacniał ich w realizowaniu daru powołania, jaki od Niego otrzymali.

3. Za organizacje zaangażowane we wprowadzanie pokoju na świecie, by ich starania zaowocowały sprawiedliwością i poszanowaniem ludzkiego życia w każdym narodzie.

4. Za maturzystów, by otworzyli się na prowadzenie Ducha Świętego szczególnie w czasie egzaminów dojrzałości i podejmowania ważnych decyzji.

5. Za nas samych, byśmy naśladując naszego Pana, potrafili wypełniać z oddaniem przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Chryste, Ty w Eucharystii nieustanie składasz Ojcu ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, wysłuchaj próśb, które z ufnością Ci przedstawiamy, jeśli są zgodne
z Twą wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.