Przed Eucharystią:
VI Niedziela Wielkanocna, którą przeżywamy dziś w Kościele, przybliża nas do końca kolejnego okresu liturgicznego. Trwamy wciąż w radości spotkania ze Zmartwychwstałym. Nie powinniśmy jednak zostawiać tego doświadczenia dla siebie. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do miłości, która pragnie wybierać dobro bliźniego, a więc dawać mu Boga. Nie jest to proste zadanie, ale wierzymy, że postępując zgodnie z nauką Chrystusa i posilając się Jego Słowem, będziemy w stanie mu sprostać. Wzbudźmy zatem w sobie pragnienie pełnego i świadomego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze, podczas której Bóg obficie wylewa na swój Kościół zdroje łask.

Do procesji z darami:
Ofiarowanie Jednorodzonego Syna to najpiękniejszy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga. Złóżmy więc duchowo na ołtarzu, wraz z winem, wodą i chlebem, nasze intencje i wszystko to, co jest dla nas ważne. Niech nasza ofiara stanie się wyrazem miłości do Tego, który umiłował nas jako pierwszy.