Chrystusowi, który zasiada po prawicy Ojca, zanieśmy nasze pokorne błagania.

1. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cię za Kościół Święty, aby nieustannie wyczekiwał Twojego powtórnego przyjścia.

2. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby pełni Ducha Świętego prowadzili wiernych ku Tobie.

3. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cię za rządzących państwami, aby potrafili budować jedność i pokój na świecie.

4. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cie za chorych i cierpiących, aby w Tobie odnaleźli uzdrowienie i siłę do dalszej walki.

5. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cię za zmarłych, aby dostąpili radości przebywania w Twoim Królestwie.

6. Chryste, który wstąpiłeś do Nieba, prosimy Cię za nas samych, abyśmy poprzez pokorne znoszenie trudów dnia codziennego zbliżali się do świętości.

Panie Jezu, Ty wstępując do Twojego Królestwa, otworzyłeś nam bramy Nieba. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i spraw, abyśmy myślą i sercem zawsze dążyli do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.