Przed Eucharystią:
Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół Katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do Nieba, skąd przyszedł na ziemię, przyjmując ludzką naturę dla naszego zbawienia. Oczekując na Jego powtórne przyjście, przygotujmy nasze serca na godne przeżycie dzisiejszej Liturgii, która jest tylko przedsmakiem uczestnictwa w Liturgii Niebiańskiej.


Przed błogosławieństwem:

Nasza ojczyzna jest tam gdzie Chrystus, czyli w Niebie. Żyjąc tu, na ziemi, powinniśmy głosić Słowo, które w sercach innych ma wzbudzać pragnienie poznania Boga i pójścia za Nim. Niech to błogosławieństwo umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.