Zgromadzeni dziś w świątyni, obchodząc święto św. Macieja, apostoła i męczennika, módlmy się do Boga zanosząc nasze prośby.

1. Polecamy Ci, Panie, Kościół Święty oraz wszystkich głoszących Słowo Boże, aby z wytrwałością, mimo różnych przeciwności, wypełniali powierzone im zadanie.

2. Polecamy Ci, Panie, odkrywających swoje powołanie do wyłącznej służby Tobie, aby podążali droga, która im wyznaczyłeś.

3. Polecamy Ci, Panie, rządzących państwami, aby z mądrością i zgodnie z sumieniem podejmowali wszelkie decyzje.

4. Polecamy Ci, Panie, rzemieślników, aby rzetelnie wykonywali swoją pracę.

5. Polecamy Ci, Panie, chorych, aby potrafili powierzyć Tobie swoje cierpienie.

6. Polecamy Ci, Panie, nas samych, abyśmy z pokorą w sercach, nieustannie trwali w miłości do Ciebie i braci.

Boże, Ty apostołów uczyniłeś fundamentem rodzącego się Kościoła, a w św. Macieju dajesz nam wzór oddania Tobie. Wysłuchaj naszych próśb oraz dodaj sił do wytrwania w wierze oraz miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.