Przed Eucharystią:
Dzisiaj w Kościele obchodzimy Święto św. Macieja, apostoła, który po samobójczej śmierci Judasza Iskarioty, został wybrany do grona Dwunastu. O jego życiu
i uczynkach wiemy niewiele, wiadomo, że zginął śmiercią męczeńską poprzez ukamieniowanie oraz zasztyletowanie halabardą, która jest jednym z jego atrybutów.
Prośmy o wstawiennictwo św. Macieja, patrona rzemieślników, cieśli oraz pierwszoklasistów, byśmy mogli godnie przeżywać rozpoczynającą się Eucharystię.

 

Do procesji z darami:
Św. Maciej powierzył całe swoje życie Bogu. Także my jesteśmy wezwani, by przed Panem złożyć ofiarę z samych siebie. Zanosząc w darze do ołtarza chleb, wodę i wino, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, powierzmy także wszystkie nasze sprawy, trudności i zwycięstwa. Pozwólmy prowadzić się Miłości, byśmy trwając w niej, potrafili budować komunię z Bogiem i bliźnimi.