Za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, z głęboką ufnością zanieśmy miłosiernemu Bogu nasze prośby.


1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wskazywali wszystkim wiernym drogę do zbawienia.

2. Módlmy się za misjonarzy, aby pomimo trudności i sprzeciwu ze strony innych ludzi trwali w Chrystusie i w głoszeniu Słowa Bożego.

3. Módlmy się za wyznawców różnych religii, aby unikając wojen i rozłamów, dążyli do zaprowadzenia pokoju.

4. Módlmy się za niewierzących, aby odnaleźli prawdę o Chrystusie i uwierzyli w Jego miłość do każdego człowieka.

5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odnaleźli wytchnienie w Panu, dawcy wszelkich potrzebnych łask

6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy tak jak św. Andrzej bronili jedności Kościoła.


Przyjmij, Ojcze, nasze pokorne błaganie i jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.