Przed Eucharystią:
W dzisiejszym dniu obchodzimy święto jednego z patronów Polski, św. Andrzeja Boboli. Od samego początku życia trwał on przy Bogu w modlitwie, wspierał ubogich, pomagał chorym, a wypełniając misję głoszenia Ewangelii, troszczył się o jedność Kościoła. Żyjąc w czasach wojen politycznych i religijnych, otaczał opieką opuszczonych chrześcijan i był jak pasterz dla zagubionych owiec.
Stojąc dziś przed Panem, pełni wdzięczności za świadectwo życia św. Andrzeja, otwierajmy nasze serca, by godnie przeżywać Najświętszą Eucharystię.

Przed komunią:
Chrystus, nim wstąpił do nieba, pozostawił nam najwspanialszy dar, Eucharystię. Komunia to uczta, podczas której jednoczymy się z Bogiem i Kościołem. Jezus zaprasza nas do stołu, karmi swoim Ciałem i Krwią, dlatego z największą wdzięcznością powinniśmy przyjąć dar darmo nam ofiarowany. Prośmy, by obecność samego Chrystusa przemieniała nasze serca i umacniała do życia w Prawdzie.