Zachęceni radosnym wezwaniem, które kieruje do nas Pan, zanieśmy do Niego pokorne prośby.

1. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, aby napełniony tchnieniem Ducha Świętego, mógł ciągle rozwijać się i głosić światu Dobrą Nowinę.

2. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za rządzących państwami, aby swoje serca zawsze kierowali w stronę potrzebujących obywateli, a nie własnych pragnień.

3. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za wątpiących, aby byli otwarci na dary Twojego Ducha i mogli spotkać Cię na swojej drodze.

4. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za zagubionych grzeszników, aby w życiu kierowali się Twoimi natchnieniami, a nie pożądliwością ciała.

5. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za zmarłych, abyś w Swoim nieskończonym miłosierdziu raczył przyjąć ich do Królestwa Niebieskiego.

6. Dawco wszelkich łask, prosimy Cię za nas samych, abyśmy zawsze byli gotowi na przyjęcie charyzmatów i dzięki nim mogli jeszcze pełniej posługiwać na Twoją chwałę i dla pożytku wspólnoty.

Panie, Ty wiesz, czego potrzebują Twoi wierni, racz wysłuchać naszych próśb i spełnić je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.