Przed Eucharystią:
Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która 50 dni po zmartwychwstaniu, kończy okres wielkanocny. W tym ważnym dla Kościoła dniu, skupiamy się na osobie Ducha Świętego, który swoim tchnieniem napełnia dusze wiernych. Podczas dzisiejszej Eucharystii pamiętajmy o obecnym pośród nas Paraklecie i prośmy Go o dobre przeżycie tej Najświętszej Ofiary.

Przed Liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że bez pomocy Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Jego moc napełnia ludzi i obdarowuje ich najróżniejszymi łaskami, tak jak apostołów w początkach chrześcijaństwa. Jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy wezwani do otwarcia się na prowadzenie przez Ducha Pocieszyciela i walki z cielesnymi pokusami
W radości serca wysłuchajmy dzisiejszej Liturgii Słowa, a modląc się słowami sekwencji, która nastąpi po drugim czytaniu, prośmy obecnego wśród nad Parakleta o napełnienie naszych serc jej słowami.