Jezusowi, który miłuje każdego z nas, przedstawmy ufne prośby.

1. Najdroższy Jezu, polecamy Ci wspólnotę Kościoła, niech dociera z Dobrą Nowiną do każdego człowieka.

2. Najdroższy Jezu, polecamy Ci kapłanów, niech wpatrzeni w Ciebie z oddaniem służą Kościołowi.

3. Najdroższy Jezu, polecamy Ci rządzących państwami, niech troszczą się o zapewnienie pokoju i zrównoważonego rozwoju.

4. Najdroższy Jezu, polecamy Ci niewierzących, niech spotkają osoby, dzięki którym usłyszą o Tobie.

5. Najdroższy Jezu, polecamy Ci zmarłych, niech dostąpią radości przebywania w Twoim Królestwie.

6. Najdroższy Jezu, polecamy Ci zgromadzonych na tej Eucharystii, niech pamiętają o wielkim darze Twojej miłości.

Panie Jezu, Ty znasz nasze codzienne starania w dążeniu do Ciebie, prosimy obdarz nas potrzebnymi siłami, abyśmy mogli dojść do Niebieskiej Ojczyzny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.