Przed Eucharystią:
Misterium naszego odkupienia nie wypełniło się tylko raz, podczas śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna. Ono dokonuje się nieustannie, gdyż Chrystus składa się za nas w Ofierze za każdym razem, kiedy Kościół sprawuje sakramenty. Również podczas dzisiejszej Eucharystii będziemy jego uczestnikami. Wzbudźmy więc w sobie nadzieję na to, że Bóg, mimo naszej grzeszności, pragnie obdarzyć nas łaskami, które mogą przemieniać nasze życie oraz otwórzmy się na ich przyjęcie.

 

Przed znakiem pokoju:
Usłyszeliśmy dzisiaj, jak ważna jest dla wspólnoty osób jej wewnętrzna jedność. Za chwilę podamy sobie dłonie. Niech ten znak niesie za sobą wyraz prawdziwego wzajemnego przebaczenia, które umocni naszą jedność z Bogiem i Kościołem.