Do Boga, który zasiewa w nas ziarno wiary i miłości, zanośmy pokorne prośby.

1. Panie, umocnij swą siłą papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby na każdym kroku swojej służby wskazywali ludziom drogę do Ciebie.

2. Panie, daj nadzieję prześladowanym za wiarę, aby poznali, czym jest wolność i pokój.

3. Panie, oświeć swoim światłem rządzących państwami, aby każda ich decyzja była podjęta z miłości do drugiego człowieka.

4. Panie, okaż miłosierdzie wszystkim niewierzącym, aby nie bali się zaufać Tobie.

5. Panie, obdarz życiem wiecznym zmarłych, aby mogli cieszyć się oglądaniem Twego oblicza w Królestwie Niebieskim.

6. Panie, uczyń nasze serca otwartymi na Twoje łaski, abyśmy każdego dnia z oddaniem pokazywali swoją wiarę wśród bliźnich.

Boże Ojcze, Ty nieustannie udzielasz nam swoich nieskończonych łask. Prosimy Cię, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie przynosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.