Przed wyznaniem wiary:
Często nasze słabości sprawiają, że czujemy się bezsilni wobec wyzwań, które są nam stawiane w codzienności. Bóg sprawia, że z najmniejszego ziarna wyrastają największe owoce, owoce, którymi dane nam jest dzielić się z innymi. Niech wyrazem wdzięczności za ten dar będzie odważne wyznanie wiary
w naszego Pana.

 

Do procesji z darami:
Największym darem od Boga jest to, że dał nam siebie w Eucharystii, nie oczekując niczego w zamian. Wdzięczni za okazane łaski zanieśmy do ołtarza chleb, wino i wodę, które za chwilę staną się dla nas Świętym Pokarmem. Oddajmy Panu także to, co znajduje się głęboko w naszych sercach.