• Pokłon Mędrców nie jest jedynym wydarzeniem zbawczym wspominanym w tym dniu. W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy; dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka; dziś podczas godów woda stała się winem; dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie (Ant. do Pieśni Maryi). Wspominamy również chrzest Chrystusa w Jordanie i wesele w Kanie Galilejskiej.
  • Formularz mszalny z uroczystości Objawienia Pańskiego
  • Odmawia się Chwała na wysokości… i Wyznanie wiary (nie należy tych części Eucharystii zastępować kolędami!).
  • Prefacja o Objawieniu Pańskim (w Mszale Rzymskim prefacja nr 6).
  • Można korzystać z I, II lub III Modlitwy eucharystycznej. W każdej występuje wspomnienie tajemnicy dnia.
  • Wiernym można udzielić uroczystego błogosławieństwa.
  • Z uroczystością Objawienia Pańskiego jest związany piękny zwyczaj błogosławienia kredy i kadzidła. Ten obrzęd błogosławieństwa należy celebrować korzystając z „Obrzędów błogosławieństw” (tom II, str. 242). Raczej nie powinno się korzystać z wszechobecnej Agendy liturgicznej, bo nie jest to księga liturgiczna!
  • Obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła w uroczystość Objawienia Pańskiego może odbyć się po homilii lub po modlitwie po komunii. Po modlitwie błogosławieństwa kapłan w trakcie odpowiedniego śpiewu kropi wodą obecnych oraz kredę i kadzidło ( wcześniej należy przygotować kociołek z wodą święconą i kropidło!). Jeżeli obrzęd błogosławieństwa ma miejsce po homilii należy podczas przygotowania darów użyć kadzidła.
  • Osobiście uważam że ranga tego obchodu oraz wspomnienie konkretnego wydarzenia zbawczego domaga się, aby w tym dniu Eucharystia sprawowany była szczególnie uroczyście. Koniecznie należy użyć kadzidła, kiedy tylko jest to możliwe (wszak jednym z darów mędrców było kadzidło!)
  • Wierni, gdy powrócą do swych domów powinni okadzić wszystkie pomieszczenia pobłogosławionym kadzidłem. Natomiast pobłogosławioną kredą powinni na drzwiach napisać: J+M+J 2006 (Jezus, Maryja i Józef czyli Święta Rodzina) lub C+M+B 2006 (skrót z łaciny Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi ten dom/mieszkanie). Takie wskazanie podaje księga liturgiczna „Obrzędy błogosławieństw” tom II, str. 244