Brzmi ono w następujący sposób w II modlitwie eucharystycznej: „ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis”; w III modlitwie eucharystycznej: „cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis”; w IV modlitwie eucharystycznej: „cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis”.”  

W jęz. łacińskim należy używać takich sformułowań. Tłumaczenia na inne języki zachodnie mogą być stosowane po zatwierdzeniu tłuczeń przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Agata Markiewicz

Poniżej zamieszczamy cały dekret

Prot. N. 215/11/L


DEKRET

Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący względem Niego rolę ojca, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno z początkiem tajemnicy ludzkiego zbawienia jest nadto przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem tak ogólnoludzkich jak i osobistych cnót, koniecznych, aby ludzie mogli być

dobrymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy mąż, troszcząc się z miłością o Bożą Rodzicielkę i poświęcając z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów Boga Ojca i na przestrzeni wieków ciesząc się nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, czyli Kościół.

Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo,  wspominając i oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego, do tego stopnia, że Błogosławiony Jan XXIII w czasie II Soboru Watykańskiego nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI, z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na ich obecność w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, by doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zatem zarządza, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w na Dekret w sprawie wspominania św. Józefa w Modlitwach eucharystycznych stępującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: «z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; w III Modlitwie eucharystycznej: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami»; w IV Modlitwie eucharystycznej: «z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, z Apostołami».

Jeśli chodzi o teksty w języku łacińskim, należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. W przypadku tłumaczeń na inne języki, zgodnie z przepisami prawa, powinny zostać przygotowane przez właściwe Konferencje Biskupów i zatwierdzone przez Stolicę Świętą za pośrednictwem tejże Kongregacji.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 1 maja 2013, św. Józefa, rzemieślnika.

(Antoni Kard. Canizares Llovera)

Prefekt

(+ Artur Roche)

Arcybiskup Sekretarz

za: Anamnesis nr. 74, rozdział II Dokumenty Stolicy Apostolskiej, s. 29 -31