Do Chrystusa, który z miłości do nas uzdrawia i nieustannie czyni na ziemi cuda, zanieśmy pokorne modlitwy.

1. Polecamy Tobie, Panie, Kościół Święty, by prowadził wszystkich wiernych do zbawienia.

2. Polecamy Tobie, Panie, misjonarzy i misjonarki, by odważnie głosili prawdę o Tobie wszelkim narodom.

3. Polecamy Tobie, Panie, sprawujących władzę w państwach, by z pokorą pełnili powierzone im zadania.

4. Polecamy Tobie, Panie, osoby chore, by w Tobie odnajdywały siłę i nie traciły nadziei na uzdrowienie.

5. Polecamy Tobie, Panie, zmarłych z naszych rodzin, by mogli przebywać z Tobą w Królestwie Niebieskim.

6. Polecamy Tobie, Panie, nas samych, byśmy życiem potrafili dawać świadectwo, że Ty jesteś pośród nas i dokonujesz cudów.

Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby każdego człowieka wezwać do pójścia za Tobą i dzięki temu doprowadzić do zbawienia. Prosimy, daj nam odwagę
i wytrwałość w pełnieniu Twojej nauki oraz przyjmij zanoszone do Ciebie błagania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.